Viên bi siêu nhỏ 10mm

Giá từ : 5000 VNĐ/1 viên

Số lượng:

    Viên bi siêu nhỏ 10mm, bi trong chai rượu, viên bi trong chai rượu, viên bi trong chai rượu chivas.

Viên bi siêu nhỏ 10mm dùng trong các chai, lọ, bình sơn,, xăm hình, vô bi, gắn chim, vào bi ...   

 Viên bi siêu nhỏ 6mmbi trong chai rượuviên bi trong chai rượuviên bi trong chai rượu chivasviên bi trong chai rượu , viên bi găn chim, viên bi săm hình, viên bi vô chim, bi ve gắn chim, vô bi, vào bi