SHOP BI VE

Chồng trả giá vì khinh thường vợ

 Thấy vợ chạy quanh quẩn khắp nhà cả buổi, Peter tò mò hỏi:

 - Bà đang tìm gì suốt từ sáng đến giờ thế?

Vợ Peter gấp gáp nói:

- Ông tìm giúp tôi tờ báo với! Quái lạ thật, tôi để đâu tìm mãi từ sáng đến giờ không thấy.

Peter nghe thế liền cười nhạo vợ:

- Tưởng bà tìm gì ghê gớm lắm. Thời đại công nghệ thông tin phát triển mà bà còn đọc báo giấy sao. 

Vừa nói, Peter liền đặt chiếc điện thoại thông minh vào tay vợ, đắc ý bảo:

- Cứ cầm điện thoại của tôi mà dùng này!

Vợ Peter gật gù, cầm điện thoại chạy vào bếp. Peter ngạc nhiên hỏi với theo:

- Này, bà đi đâu đấy?

Vợ Peter vội đáp:

- ĐẬP CON GIÁN!!!

- !!!

Nguồn vnexpress.net